Training voor Beelddenkers ‘Ik leer anders’

Heeft jouw kind leerproblemen?
En behoort jouw kind tot één of meer van de onderstaande groepen:

 • Leerachterstand
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Hoogsensitief
 • AD(H)D
 • Autisme
 • PDD-NOS

Wellicht is jouw kind een beelddenker.

Op zich hoeft beelddenken geen leerproblemen te geven, maar ze kunnen ontstaan wanneer de uitleg en instructies tijdens de les niet passen bij beelddenken. En dat komt nogal eens voor.

Wat is beelddenken?

Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden. Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen want de meeste mensen (±95%) leren via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel. Bijles helpt onvoldoende omdat ze dan meer informatie op ‘foute’ wijze krijgen aangeboden en zo ontstaat er een leerachterstand.

Als je aan je kind vraagt:

Denk aan het woord STOEL. Wat zie je?
Zie je letters: S-T-O-E-L of een plaatje?

Ziet je kind een plaatje of kan hij/zij er een verhaal over vertellen (gebeurtenis), zou het het maar zo kunnen zijn dat jouw kind een beelddenker is.

Leermethode ‘ik leer anders’

De leermethode ‘Ik leer anders’ is inspirerend en verhelderend voor beelddenkers. Door de lesstof te vertalen naar beelden, kunnen beelddenkers zich de lesstof wèl eigen maken. Tijdens de korte training leert het kind deze techniek zelf toepassen. Ideaal om vervolgens de lesstof in de klas goed te kunnen volgen. In de toekomst kan hij of zij het ook toepassen op vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, buitenlandse talen enz.

Er is direct resultaat.

Uw kind kan tijdens de eerste sessie direct vertellen of deze leermethode voor hem of haar werkt. Laat uw kind niet langer worstelen met schoolwerk. Deze leermethode is bewezen effectief.

Inhoud training Ik leer anders

 • Onthouden van informatie
 • Taal: spellen en lezen
 • Begrijpend lezen
 • Klokkijken
 • Rekenen

Kosten en duur van de training (± 4 tot 6 sessies)

De korte training ‘Ik leer anders’ duurt 60 minuten, per sessie. Gemiddeld zijn er 4 tot 6 sessies nodig voor de volledige training.
De kosten bedragen € 65,- per sessie.

Voor vragen, informatie of het maken van een afspraak, neem vrijblijvend contact mij op.

Voor meer achtergrondinformatie over de leermethode ‘Ik leer anders’, klik hier.