Privacy Verklaring Voelsprietje

In deze privacy verklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Voelsprietje. Wil je meer lezen over privacy binnen Voelsprietje? Download dan ons privacy beleid (papieren versie) hier.

Bescherming Persoonsgegevens

Voelsprietje neemt de privacy van persoonsgegevens serieus. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Bezoekt u onze website www.voelsprietje.nl, dan gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Uw gegevens zullen nimmer worden verkocht en/of verstrekt aan derden.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Vanzelfsprekend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Deze privacy verklaring is als volgt opgebouwd:
1. Over ons
2. Deze gegevens verzamelen wij
3. Doeleinden van het gebruiken van gegevens
4. Jouw gegevens op Voelsprietje.nl
5. Webshop Voelsprietje.nl
6. Beveiligingsniveau Gegevens
7. Disclaimer
8. Cookies
9. Links website
10. Bewaartermijn Gegevens
11. Rechten
12. Contactgegevens

1. Over ons

Voelsprietje.nl wordt beheerd door Esther Bohte-de Wilde
Onze gegevens zijn:
Voelsprietje.nl
Pieter Sneeuwplein 12
9641 KA  Veendam
KvK nr.: 62795554
BTW nr: NL001768168B90

2. Deze gegevens verzamelen wij:

Wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, zich aanmeldt voor een lezing en/of workshop, een contactformulier invult, in onze webshop een product koopt of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zullen wij aan u vragen uw gegevens in te vullen.
Tevens worden uw persoonsgegevens door Voelsprietje verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Voelsprietje. Deze overeenkomsten betreffen met name het leveren van dienstverlening.
Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• E-mail adres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Straat en huisnummer
• Postcode en woonplaats
• Kvk nummer
• BTW nummer
• IP-adres

3. Doeleinden van het gebruiken van gegevens:

Uw voor-, achternaam en e-mail adres gebruiken wij voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. Wij doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben bij het inschrijven voor een nieuwsbrief, bij een aanmelding voor een lezing en/of workshop of wanneer u een product heeft gekocht in onze webshop.
Uw voor-, achternaam, e-mail adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, KvK nummer, BTW nummer die u invult bij een contactformulier, aanmelding voor een workshop en/of lezing, bij het plaatsen van een bestelling in onze webshop of bij het aangaan of aanvragen van offerte, overeenkomst van producten en/of diensten van Voelsprietje worden gebruikt om een offerte, aanvraag, bestelling, inschrijving, overeenkomst te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag.
Wij slaan deze gegevens op in onze Webshop, mail programma en boekhouding, daar wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens minimaal zeven jaar te bewaren. Doordat u een product of dienst bij Voelsprietje koopt, sluiten we samen een overeenkomst. Om het product of de dienst te kunnen leveren zullen wij persoonsgegevens moeten verwerken.
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken zonder één van bovengenoemde richtlijnen, dan zullen wij u een e-mail sturen om toestemming te vragen om zo te voldoen aan de Wet AVG.
Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het eind van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.
Wij gebruiken IP-adressen om te analyseren hoe vaak de website Voelsprietje.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Tevens gebruiken wij IP-adressen om onze website Voelsprietje.nl veilig en bereikbaar te houden. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de relatie met de klant te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten en/of diensten van Voelsprietje.

4. Jouw gegevens op Voelsprietje.nl:

Wanneer u geen e-mail meer van ons wilt ontvangen als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, u zich heeft aangemeld voor een lezing en/of workshop, een contactformulier heeft ingevuld of een product in onze webshop heeft gekocht, kunt u zich te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.
Uw e-mail adres wordt direct uit ons bestand verwijderd en wordt niet bewaard.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen binnen onze wordpress website via de servers van Sohosted. Meer informatie over het privacybeleid van Sohosted vindt u hier.

5. Webshop Voelsprietje.nl

De door u aangeleverde gegevens worden gebruikt om bestellingen zo snel mogelijk te laten verlopen. Wij zullen uw gegevens nimmer verkopen en/of verstrekken aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.
Indien u in de webshop van Voelsprietje.nl kiest voor betaling van een bestelling dan heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen vooruitbetaling via bankoverschrijving of via IDEAL betaling. Kiest u voor IDEAL betaling wordt u voor de transactie altijd verwezen naar de website van de Payment Processor van Mollie door middel van een beveiligde verbinding. Het privacybeleid van Mollie vindt u hier.
Uw betaalgegevens worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door Voelsprietje.nl niet opgeslagen.
De enige gegevens die wij opslaan, zijn de door u ingevulde persoonsgegevens bij het plaatsen van uw bestelling t.w.:
• Voor- en achternaam
Om uw bestelling te leveren aan de juiste persoon
• Straat, huisnummer, postcode en woonplaats:
Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van uw bestelling.
• E-mail adres
Zodra wij van u uw bestelling ontvangen hebben, ontvangt u per e-mail een bevestiging en factuur van uw bestelling. Tevens sturen wij u een factuur op papier toe bij uw bestelling.
Indien de bestelling verzonden dient te worden zal Post NL en/of MyParcel uit onze naam u een e-mail sturen met de track & trace code. Het privacybeleid van MyParcel vindt u hier. Het privacybeleid van Post NL vindt u hier.
• Telefoonnummer
Mochten wij contact met u willen opnemen omtrent uw bestelling dan doen wij dit telefonisch. Uw telefoonnummer bent u nooit verplicht om in te vullen.
• Bedrijfsnaam
Indien u een bestelling voor uw bedrijf doet, kunt u dat aangeven tijdens uw bestelling door de bedrijfsnaam in te vullen. De bedrijfsnaam zal dan ook op de factuur worden vermeld.
• IP-adres
Uw IP-adres wordt bij het plaatsen van uw bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.
Start u een transactie en wordt deze niet afgerond, dan worden uw transactiegegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer, bedrijfsnaam en IP adres) aan het einde van deze maand verwijderd van onze server.

6. Beveiligingsniveau Gegevens

Voelsprietje beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en onrechtmatige verwerkingen zo klein mogelijk te maken. Firewalls, versleuteling van gegevens middels een SSL-certificaat en fysieke en administratieve toegangscontroles zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor onze contact gegevens verwijzen wij u naar artikel 12.

7. Disclaimer

De inhoud van www.voelsprietje.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Voelsprietje tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Voelsprietje expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Lees hier de volledige disclaimer.

8. Cookies

Voelsprietje is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookie gebruik. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser wordt geplaatst op het apparaat waar u onze website mee bezoekt. De informatie die in het cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
Voelsprietje maakt gebruik van functionele cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. Lees hier de cookie verklaring.

9. Links website

U kunt op onze website links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten voelsprietje.nl om. Het is mogelijk dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

10. Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. De gegevens in onze boekhoudsysteem en in de webshop van Voelsprietje bewaren we conform de wettelijke verplichting tenminste zeven jaar. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen deze wettelijke verplichting door ons verwijderd.
Indien u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrieven of e-mails, worden uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.
Bovengenoemde termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat, waardoor de gegevens langer dienen te worden bewaard of beschikbaar dienen te worden gehouden.

11. Rechten

U heeft het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Na uw intrekking zullen wij uw gegevens niet meer verwerken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór uw intrekking.
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op uw persoonsgegevens te rectificeren. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken op uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Tevens heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.
Bovendien heeft u het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Hiervoor kunt een schriftelijk verzoek indienen.
Wij zullen uw verzoek binnen zes weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek verzenden per post of naar ons e-mail adres. Voor onze contact gegevens verwijzen wij u naar artikel 12.

12. Contactgegevens

Voor vragen, klachten en verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Voelsprietje
Pieter Sneeuwplein 12
9641 KA  Veendam
info@voelsprietje.nl
Af en toe zullen wij deze verklaringen aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld de wettelijke bepalingen rondom privacy wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen.
Wij raden u aan deze privacy verklaring regelmatig voor de laatste versie te raadplegen op onze website www.voelsprietje.nl, om te beoordelen of u uw toestemming wilt herzien.